Monday, 20 June 2011

Stíny Plamenù (Czech Republic) - Odpadní Galerie [2007]Type: Black Metal
Release: Full-Length
Label: Naga
Size: 139 MB
Bitrate: 320 Kb's

01 - Sít mezimìstských stok
02 - Pád
03 - Dolù na zvradla
04 - Nejhlubší patro
05 - Po pùlnoci
06 - Dark Sewage Star
07 - Než zaèaly se v Praze stavìt stoky
08 - Pøíchod Rady Lindleye
09 - Objekt staré èistírny
10 - Mezi válkami

DOWNLOAD

0 comments: